Rekrutacja

Rekrutacja


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 1 szkoły podstawowej okresla Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 29 stycznia 2016r.

Harmonogramczynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającyn w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentammi potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branyc pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 15 marca 2016r. do 15 kwietnia 2016r. do godziny 15.00.

2.Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną - do 21 kwietnia 2016r. do godziny 15.00.

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do 25 kwietnia do godziny 12.00.

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od 28 kwietnia od godziny 13.00 do 30 kwietnia 2016r. do godziny 15.00.

5. Podanie do publicznej wiadomosci przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych -4 maja 2016r. do godziny 12.00.

 

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do samorzadowych przedszkoli , dlaktórych organem prowadzącym jest Gmina Wschowa

 

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentammi potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branyc pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 1 marca 2016r. do 31 marca 2016r. do godziny 15.00.

2.Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną - do 6 kwietnia 2016r. do godziny 15.00.

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do 11 kwietnia do godziny 15.00.

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od 13 kwietnia 2016r. do 20 kwietnia 2016r. do godziny 15.00.

5. Podanie do publicznej wiadomosci przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych -22 kwietnia 2016r. do godziny 15.00.