Pracownicy szkoły

Nauczyciele

mgr Kamilla Obel-dyrektor ,informatyka, edukacja wczesnoszkolna,organizacja i zarządzanie, nadzór pedagogiczny, terapia pedagogiczna,oligofrenopedagogika

mgr Beata Piecuch-matematyka, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie

Dorota Golinowska- historia, język polski

mgr Alicja Dembińska-sztuka, edukacja wczesnoszkolna, religia

mgr Helena Dubas- edukacja wczesnoszkolna

mgr Jarosław Orliński- wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, technika

Katarzyna Kosińska- język niemiecki

mgr Małgorzata Banasiak- edukacja wczesnoszkolna,pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika

mgr Izabela Marcinkowska- edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

mgr Monika Luboińska-Romanowicz- logopedia,

mgr Aleksandra Dolata- język angielski

Dorota Klauza- wychowanie przedszkolne

mgr Aleksander Ziemek- geografia

mgr Anita Szymczak-fizyka

mgr Krystyna Batura-Główka- chemia


 

Pracownicy administracji
 

Księgowa- mgr Julita Tracz

Specjalista ds.kadr i płac -mgr Katarzyna Mazur

Sekretariat- mgr Katarzyna Kosińska
 

Pracownicy obsługiSprzątaczka- Kinga Babska
 
Sprzątaczka- Irena Rybka