Projekt"Lubuska Akademia Debat Szkolnych"

Projekt "Lubuska Akademia debat Szkolnych" prowadzony jest przez FUNDACJĘ ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W ZIELONEJ GÓRZE.Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania w życie społeczne i obywatelskie młodzieży-uczniów ze szkół w województwie lubuskim poprzez udział w debatach i sejmikach młodzieżowych i dziecięcych. Projekt prowadzony jest w 60 szkołach województwa lubuskiego i polega na organizacji debat oksfordzkich szkolnych z zaangażowaniem środowiska lokalnego.