Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach 1-3

  • W roku szkolnym 2013/2014 realizujemy projekt  "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach 1-3 szkół podstawowych". W ramach projektu odbywają się następujące rodzaje zajęć, w których uczestniczą wszyscy uczniowie klas 1-3.
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie matematykizajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie języka polskiego
  • zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie matematyki