Aktualności 2016/2017

BIEG PO ZDROWIE

W okresie od 16 II 2017r.  do  20 IV 2017r. uczniowie klasy czwartej brali udział w programie antynikotynowej  edukacji zdrowotnej pt. ,,Bieg po zdrowie”., przygotowanego przez  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli .Zajęcia odbywały się na godzinie z wychowawcą. Głównym celem programu było zapobieganie paleniu papierosów wśród uczestników zajęć, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, w ich dalszym życiu a także ukazanie atrakcyjności życia wolnego od uzależnienia od tytoniu. Zajęcia były realizowane przy użyciu zróżnicowanych metod aktywizujących. W pomoc przy realizacji programu byli włączeni również  rodzice. Na zakończenie zajęć  uczniowie i rodzice wyrazili bardzo pozytywne opinie o programie.
 

Konkurs na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Tydzień przed Wielkanocą uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w organizowanym  przez  Stowarzyszenie  Rodzin  Katolickich w  Konradowie,  konkursie  na  Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.
W konkursie udział wzięli dorośli, młodzież , placówki oświatowe, koła oraz  stowarzyszenia z terenu parafii Konradowo.
Prace związane z przygotowaniem palm, polegały najpierw na wspólnym przygotowywaniu ozdób, a następnie na wkomponowaniu ich w konstrukcje palmy.
22 marca 2013r. w kościele w Konradowie komisja konkursowa dokonała ich oceny. Nasza palma została wyróżniona. Uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom, przybory plastyczne oraz słodycze.
Gratulujemy!


 

Konkurs na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Tydzień przed Wielkanocą uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w organizowanym  przez  Stowarzyszenie  Rodzin  Katolickich w  Konradowie,  konkursie  na  Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.
W konkursie udział wzięli dorośli, młodzież , placówki oświatowe, koła oraz  stowarzyszenia z terenu parafii Konradowo.
Prace związane z przygotowaniem palm, polegały najpierw na wspólnym przygotowywaniu ozdób, a następnie na wkomponowaniu ich w konstrukcje palmy.
22 marca 2013r. w kościele w Konradowie komisja konkursowa dokonała ich oceny. Nasza palma została wyróżniona. Uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom, przybory plastyczne oraz słodycze.
Gratulujemy!


 

Wycieczka do Wschowy

12 kwietnia 2017r. uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w wyjeździe do Muzeum i Apteki we Wschowie. Maluchy uczestniczyły w lekcji muzealnej dotyczącej zwyczajów wielkanocnych i wyrobu porcelany na terenie Bolesławca. Uczniowie w grupach samodzielnie wykonali wielkanocne pisanki i zapoznali się z ekspozycją różnych naczyń glinianych.                            Również w tym dniu uczniowie poznali pracę aptekarza oraz sposoby sporządzania niektórych leków. 

Pierwszy Dzień Wiosny

29 marca 2017 w naszej szkole witaliśmy Wiosnę. W klasach i na korytarzu szkolnym można było zaobserwować mnóstwo kolorów. Uczniowie klasy trzeciej, drugiej z panią Alicją Dembińską, i panią Heleną Dubas przygotowały przedstawienie. Następnie z Marzanną przeszliśmy korowodem po wsi witając wiosnę. 
Więcej artykułów…